Oblivion อุบัติการณ์โลกลืม

Oblivion อุบัติการณ์โลกลืม

ภาพยนตร์ไซไฟเรื่องใหม่ “Oblivion อุบัติการณ์โลกลืม” เรื่องราวของโลกมนุษย์ในอนาคตที่ถูกกลุ่มที่เรียกว่า สกาเวนเจอร์เข้ามารุกราน เกิดสงครามครั้งใหญ่ที่มนุษย์ชนะมันแต่โลกกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกัมมันตรังสีและเศษซากของสิ่งก่อสร้าง จนต้องหันไปอยู่กันเหนือเมฆ แต่ก็มีมนุษย์ไม่มากนักบนนั้น เพราะส่วนใหญ่หนีอพยพไปอยู่ดวงจันทร์ไททันกันหมดแล้ว แจ็ค ฮาร์เปอร์ ผู้มีหน้าที่ซ่อมยานโดรนที่เป็นยานรบขนาดย่อมสมรรถนะสูง ทำงานพร้อมกับวิคก้า เจ้าหน้าที่สื่อสารสาวสวยที่เป็นทั้งคู่หูในการทำงานและคู่ใจของแจ็ค

Oblivion อุบัติการณ์โลกลืม
Oblivion อุบัติการณ์โลกลืม
ภาพยนตร์ Oblivion อุบัติการณ์โลกลืม