Minority Report (2002) หน่วยสกัดอาชญากรรม ล่าอนาคต

Minority Report (2002) หน่วยสกัดอาชญากรรม ล่าอนาคต

หนังไซไฟ เรื่องMinority Report (2002) หน่วยสกัดอาชญากรรม ล่าอนาคต เมื่อมนุษย์มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มีดวงตาเป็นตัวแทนทุกสิ่งเป็นเสมือนบัตรประชาชน เมื่อปัญหาของอาชญากรที่มีมาทุกยุคสมัยจะหมดไป ด้วยวิทยาการที่มนุษย์ค้นพบ ให้สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ร้ายได้ล่วงหน้าและวิทยาการนั้นเป็นสิ่งที่บังเอิญค้นพบ เป็นผลลัพท์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ เรียกว่า พรี-ค็อก เป็นสิ่งที่จะส่งเสียงเตือนได้ว่า ใครเป็นผู้ร้าย ใครเป็นเหยื่อ และเกิดขึ้นในเวลาใด แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าทำเพราะอะไร เหมือนเป็นเพียง ผู้ทำนายเหตุการณ์เท่านั้น แล้วตำรวจของ หน่อยพรีไคร์ม จะตามไปยับยั้งเหตุร้ายนั้น แต่ว่า ใครจะคาดคิดเมื่อ ตำรวจกลายเป็นผู้ร้ายเสียเอง ทำให้เขาต้องค้นหาคำตอบ มีเพียงภาพเหตุกาณ์นิมิตที่เป็นคำใบ้เท่านั้น ยิ่งค้นหาคำตอบมากเท่าไรก็ยิ่งค้นพบความพิศวงมากขึ้นเท่านั้น

Minority Report (2002) หน่วยสกัดอาชญากรรม ล่าอนาคต
Minority Report (2002) หน่วยสกัดอาชญากรรม ล่าอนาคต
หนังไซไฟ Minority Report (2002) หน่วยสกัดอาชญากรรม ล่าอนาคต