Interstellar ทะยานดาวกู้โลก

หนังไซไฟ Interstellar ทะยานดาวกู้โลก

เรื่องราวในยุคช่วงปลายของโลกที่ทุกอย่างกำลังจะจบสิ้นลงตามวัฏจักรแห่งจักรวาล เขาต้อง ทะยานกู้โลก เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติกำลังจะต้องเผชิญกับความยากแค้นขาดแคลนซึ่งอาหารและต้องผจญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ หนทางในการแก้ปัญหามีทางเดียว ซึ่งไม่เหลือทางเลือกสำหรับการกอบกู้โลกด้วยวิธีใดอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นทางเลือกที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปอย่างสิ้นเชิง หนังไซไฟ กับการเดินทางข้ามสู่กาแล็คซี่อันไกลโพ้น เพื่อค้นหาดาวดวงใหม่สำหรับมนุษย์

หนังไซไฟ Interstellar ทะยานดาวกู้โลก
 Interstellar ทะยานดาวกู้โลก
 Interstellar ทะยานดาวกู้โลก